Cremeren

Cremeren gebeurt meestal direct na de uitvaartdienst. De familie mag aanwezig zijn bij het invoeren van de kist in de oven. Dit kan helpen bij de verwerking van het verlies. De verbranding duurt ongeveer 1.5 uur. De as wordt opgevangen en in een urn bewaard. Na het cremeren wordt de as 30 dagen in het crematorium bewaard waarna deze wordt overhandigd aan de familie. Dit is een wettelijke bepaling.

Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo kunt u de as bewaren in een speciaal ontworpen urn maar ook is het mogelijk de as uit te strooien op een voor uzelf of voor de overledene belangrijke plek. Het is zelfs mogelijk de as te begraven. Er zijn op bijna alle begraafplaatsen speciale urnmuren/-graven.